Централизирана аспирация на прахови частици, отделяни при обработка на дърво

central dust aspiration

 

Възстановяване на енергия от биомаса

Термални инсталации, които включват аспирация и филтриране на дървесните прахови частици, складирането им и повторно използване в термална инсталация за алтернативно гориво. "Умно" и ефикасно цялостно решение за оползотворяване на отпадъците в предприятието.

biomass recovery

Системи за сигурност и контрол срещу риск от пожари

SCHEMASPEGNIMENTOtest


NB!: Централизираните аспирационни системи се проектират и изграждат по индивидуален проект според потребностите в предприятието. Направете запитване според вашите производствени мощности на тел. 02 873 23 61 или на This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.